Obróbka powierzchniowa drutu (powlekanie drutu metalem)

Obróbkę powierzchniową drutu wykonuje się na trzech galwanicznych liniach produkcyjnych.

Na każdej linii produkcyjnej może odbywać się:

  • cynkowanie drutu
  • cynownie drutu
  • miedziowanie drutu
  • niklowanie drutu

Poszczególne kąpiele galwaniczne mogą się zmieniać w zależności od wymagań klientów, jeden rodzaj obróbki powierzchniowej drutu może być wykonywany na jednej, dwóch lub trzech liniach produkcyjnych.

Wydajność linii produkcyjnych zależy od średnicy drutu.

Wydajność linii produkcyjnych przedstawiono w tabeli:

Średnica drutu
 /mm/
Wydajność linii produkcyjnej
/t na miesiąc/
0,20 3-4
0,30 4-5
0,40-0,50 6-8
nad 0,60 14-15

Parametry drutu powlekanego metalem:

Wytrzymałość: 300 –  500 MPa

Warstwa: 1 – 3  mikrony

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w obróbce powierzchniowej drutów, nie wzbraniamy się przed wymaganiami klientów w zakresie innej obróbki powierzchniowej, jeśli nasze urządzenia produkcyjne będą w stanie to wykonać.

Obecnie rozpoczynamy cynowanie czystego drutu miedzianego.